فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
ظرفیت گرمایشی+
ظرفیت سرمایشی+
فیلتر
داکت اسپلیت 24000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H24/4DR1C داکت اسپلیت 24000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H24/4DR1C داکت اسپلیت 24000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H24/4DR1C
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
55,277,000 تومان (بدون مالیات) 66,200,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _دارای کیت اینورتر _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
داکت اسپلیت 30000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H30/4DR1C داکت اسپلیت 30000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H30/4DR1C داکت اسپلیت 30000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H30/4DR1C
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
60,370,500 تومان (بدون مالیات) 72,300,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _دارای کیت اینورتر _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
داکت اسپلیت 36000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H36/4DR1C داکت اسپلیت 36000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H36/4DR1C داکت اسپلیت 36000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H36/4DR1C
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
67,217,500 تومان (بدون مالیات) 80,500,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _دارای کیت اینورتر _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
داکت اسپلیت 48000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H48/5DR1C داکت اسپلیت 48000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H48/5DR1C داکت اسپلیت 48000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H48/5DR1C
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
9,786,200 تومان (بدون مالیات) 11,720,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _دارای کیت اینورتر _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
داکت اسپلیت 60000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H60/5DR1C داکت اسپلیت 60000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H60/5DR1C داکت اسپلیت 60000 اینورتر آکس AUX مدل ALMD-H60/5DR1C
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
10,020,000 تومان (بدون مالیات) 12,000,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _دارای کیت اینورتر _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
داکت اسپلیت 36000 آکس AUX مدل ALTMD-H36/4R1AL ON/OFF داکت اسپلیت 36000 آکس AUX مدل ALTMD-H36/4R1AL ON/OFF داکت اسپلیت 36000 آکس AUX مدل ALTMD-H36/4R1AL ON/OFF
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
64,879,500 تومان (بدون مالیات) 77,700,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
داکت اسپلیت 24000 آکس AUX مدل ALTMD-H24/4R1AL ON/OFF داکت اسپلیت 24000 آکس AUX مدل ALTMD-H24/4R1AL ON/OFF داکت اسپلیت 24000 آکس AUX مدل ALTMD-H24/4R1AL ON/OFF
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
47,344,500 تومان (بدون مالیات) 56,700,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
داکت اسپلیت 30000 آکس AUX مدل ALTMD-H30/4R1AL ON/OFF داکت اسپلیت 30000 آکس AUX مدل ALTMD-H30/4R1AL ON/OFF داکت اسپلیت 30000 آکس AUX مدل ALTMD-H30/4R1AL ON/OFF
‎−16.5%
پیشنهاد ویژه محدود
57,531,500 تومان (بدون مالیات) 68,900,000 تومان
_حاره ای (مناسب مناطق گرمسیری) _امکان اتصال کانال هوای تازه _با گاز مبرد R410 _داری 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات _نصب و راه اندازی رایگان
نمایش 1 تا 9 از 9 مورد

فهرست

02128421143

جستجو