داکت اسپلیت

خرید توسط

داکت اسپلیت سامسونگ

تلفن پشتیبانی:  95118512-021

داکت اسپلیت


داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی (duct split) یکی از سیستم های تهویه مطبوع و بهترین سیستم های تهویه مطبوع در سراسر جهان است.